home home site map site map search print mail mail facebook google+
česky deutsch english
SPOLEČNOST VÝROBA KOOPERACE ZAMĚSTNÁNÍ KONTAKT
Home page > SPOLEČNOST > Představení společnosti

Představení společnosti

Společnost Motor Lučina spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější exportéry moravského regionu. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba ocelových konstrukcí, strojů a zařízení pro významné světové producenty stavební a těžební techniky. V současnosti zaměstnává bezmála 400 kmenových zaměstnanců ve svých 6-ti výrobních závodech. Společnost poskytuje kompletní služby v oblasti strojírenské výroby, včetně opracování, lakování a dopravy již více než 21 let.

Společnost je držitelem osvědčení o kvalifikaci výrobce pro svařování ocelových konstrukcí dle DIN 18800-7:2002-09 třídy E, osvědčení o způsobilosti výrobce vyrábět ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601 Z2, osvědčení o zavedení a používání systému managementu jakosti pro výrobu ocelových konstrukcí, strojů a zařízení, kovoobráběčství a silniční nákladní dopravu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 3834-2:2006

Společnost Motor Lučina s r.o. je vysoce dynamicky se rozrůstající společností, majetkově ryze českou firmou, která poskytuje stabilní, perspektivní a zajímavé pracovní podmínky pro své zaměstnance. Svým výrobním programem pokrývá odběratelé celosvětového významu a s jejími výrobky se můžete setkat i na neodlehlejších zákoutích naší planety. Výrobní kapacity společnosti jsou již nyní pokryty zakázkou náplní na několik let dopředu. Za takto vysokou poptávku zahraničních firem, vděčí společnost především svým přístupem ke kvalitě dodávaných výrobků, neustálým školením a kariérním programem růstu svých zaměstnanců. V neposlední řadě také neustálým inovováním výrobních prostředků, nákupem nejmodernějších technologií, kontrolních a pracovních pomůcek. Zájem společnosti o spokojenost zákazníků, dodavatelů a vlastních zaměstnanců je prioritním úkolem každého vedoucího pracovníka společnosti.

„Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů“ – buďte úspěšní s námi

SPOLEČNOST | VÝROBA | KOOPERACE | ZAMĚSTNÁNÍ | KONTAKT
 © 2007-2009 All rights reserved.